76. tradičný horolezecký týždeň JAMES

tht2.jpg (67891 bytes)
Dolný najdlhší rad zľava Zdeno Zibrín, Alo Huba, Bláža Karasová, Karol Gurský, Juraj Šuna, Žofia Homolová, Valika Ulenfeldová a jej švagriná (?), vpravo dolu pod nimi Jolana Slámová, Zorka Manicová - Ráczová, Mišo Stolár, Zdeno Trochta, v najvyššom rade Igor Koller, Zdeno Vaško, Fero Závodský, stredný rad pod nimi Elena Bačkorová, Hela Smatanová, Ludo Trautenberger, Karol Medveď, stojaci vpravo hore Dušan Schmidt.
Foto: Jarýk Stejskal.

V dňoch 12. - 19. augusta 2000 sa zišlí horolezci na 76. THT JAMES na slovenskej i poľskej strane Vysokých Tatier. Príprava na tento týždeň prebiehala s počiatočnými ťažkosťami zapríčinenými zmenou štábu THT a zmenou termínu THT. Napriek tomu sa včas podarilo zabezpečiť výrobu odznakov, buletinu a plagátu.

Prezentácia na THT bola opäť v budove Tatranskej horskej služby v Starom Smokovci. Celkom sa týždňa zúčastnilo 111 horolezcov zo 17 klubov a oddielov. Týždeň predtým v pôvodne publikovanom termíne bolo v Tatrách 43 horolezcov z Trnavy a Košíc, ktorým sa už nepodarilo zmeniť termín ubytovania. Počasie nám vcelku prialo, aj keď nás na začiatku týždňa vystrašila poriadna obedňajšia búrka. Potom sa už na nás celý týždeň usmievalo tatranské slniečko. Počas celého týždňa sme nezaregistrovali žiaden úraz, čo svedčí o dobrej príprave a zodpovednosti našich lezcov.

V piatok sme sa ako vždy zišli na Popradskom plese na stretnutí generácií, kde sme si v kruhu starších jamesákov zaspomínali na časy blízke i tie vzdialenejšie a na našich kamarátov. Pamiatku zakladateľov JAMES-u sme si uctili pri pamätnej tabuli na Chate na Popradskom plese a na Symbolickom cintoríne sme položili vence obetiam hôr.

Záver THT bol v zotavovni Plesnivec v Starom Smokovci, kde sa zišli hlavne starší účastníci týždňa, ale aj mnohí členovia vedenia nášho spolku a po ťažkej autohavárii a dlhom liečení sme medzi nami privítali predsedu spolku Pavla Vašku. Za celý Slovenský horolezecký spolok JAMES sme srdečne zablahoželali našim vzácnym jubilantom, Pavlovi Andrášikovi k 85 rokom, Arnovi Puškášovi k 75 rokom a Dušanovi Schmidtovi k 65 rokom. Na záver sa chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí pomohli zabezpečiť zdarný priebeh 76. tradičného horolezeckého týždňa JAMES. Osobitne chcem za pomoc a porozumenie poďakovať Štátnym lesom TANAPu, členom Tatranskej horskej služby a jej náčelníkovi Jozefovi Janigovi.

Dovidenia na 77. THT vo Vysokých Tatrách. Horám zdar!

Ľudo Trautenberger, náčelník 76. THT JAMES

 
Horolezectvo | Umelé steny | Ski alpinizmus | Ľadové lezenie
Galéria | Story | Sprievodca | Svet | English version

© 2001 Vladimír Linek & Ján Krempaský