Javorvý štít - J stena

Jozef Gurník

Javorový štít leží v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. Od Malého Javorového štítu ho oddeľuje Javorová škára. Javorový štít má dva vrcholy, východný a západný, medzi ktorými je Javorová štrbina. Kým do severných dolín vysiela cez Malý Javorový štít dlhý Javorový hrebeň, zatiaľ na južnú stranu do Veľkej Studenej doliny krátky hrebeň s kamenistým plateau.

Severná stena Javorového štítu patrí k najvážnejším tatranským stenám s dlhou históriou. Južná stena, vysoká zhruba 200 až 250 metrov poskytuje kvalitné výstupy v perfektnej skale. V posledných desaťročiach tu pribudlo množstvo zaujímavých výstupov a preto aj vežičky, v ktorých stena kulminuje v prechode na vrcholové plató, dostali svoje mená, Zadná, Prostredná, Veľká, Malá a Predná Javorová bašta. Výstupy, ktoré tu uvádzam, umožňujú každému horolezcovi vybrať si od klasických ciest až po extrémy.

Názvoslovie:
A - Prostredný Javorový štít
B - Veľký Javorový štít
C - Zadná Javorová bašta
D - Prostredná Javorová bašta
E - Veľká Javorová bašta
F - Malá Javorová bašta
G - Predná Javorová bašta

jav1.jpg (48651 bytes)

jav2.jpg (47224 bytes)

jav3.jpg (53145 bytes)

jav4.jpg (58864 bytes)

Prehľad výstupov:

 

1. A. Grosz, B. Palencsár, A. Wiegandt, O. Zuber, 10. 10. 1920, kl. III, hore I, 2 hod., AP/74, K. 1378, zima: M. Cikánek, V. Vaculín, J. Slováček, O. Valečka, 8. 4. 1955

2. R. Antoníček, Antoníčková, Forejtník, Grois, O. Lásková, M. Macků, Ruchovská, 24. 2. 1956, kl. III, 1 hod., AP/97

3. J. Lukáč, A. Rapoš, 23. 6. 1951, kl. IV, 2 hod., AP/79, K. 1379

4. J. Sawicki, Š. Zamkovský, 29. 8. 1932, kl. IV, AP/75, K. 1380

5. Z rampy, V. Šastinská, V. Beránek, 10. 10. 1973, kl. IV-, (bez bližších podrobností)

6. Z. Bretová, B.Karasová, J. Mašek, L. Vodháněl, 5. 8. 1951, kl. V, 3 hod., AP/81, K. 1381

7. Z. Brüll, S. Motyka, Š. Zamkovský, 30. 9. 1934, kl. IV, 2,5 hod., AP/77, K. 1382, 1. zima: M. Jaškovský, J. Velička, 18. 4. 1956

javora03.jpg (18521 bytes) javora04.jpg (24942 bytes) javora05.jpg (21523 bytes)

8. A. Gramowski, K. Spáth, leto 1961, kl. V, (pravdepodobne len horná časť), 1.zima : P. Bednařík, V. Šmat, 21. 3. 1971, kl. V, A1, 4 hod., (opis), 1. leto: S. Borák, L. Králiček, 23. 10. 1976

9. T. Orlowski, A. Puškáš, W. Žulawski, 25. 7. 1953, kl. IV, 2 hod., AP/84, K. 1383

10. K. L. Horn, J. Serényi, 26. 8. 1911, kl. II-III, 2 hod., AP/73, K. 1384, 1. zima: S. K. Zaremba, 29. 12. 1930, 1. zlyžovanie: V. Tatarka, 6. 4. 1986

11. Rusnák, Kozub, 8. 8. 1973, kl. V, A1, (bez bližších podrobností)

12. F. Kelle ml., J. Šuna, 28. 8. 1951, kl. III-IV, 2 hod. AP/82, K. 1385

13. V. Fronc, J. Kvasnička, J. Puobiš, F. Ždiarsky, 9. 8. 1950, kl. IV - V, 4 hod., AP/78, 1. zima: V. Tatarka, J. Jurečka, 17. 1. 1988, ľad 60o, pekná zimná cesta

14. O. Hala, L. Voděracký, 10. 8. 1971, kl. V, 3 hod., 1. sólo: S. Drlík, 10. 10. 1978, s novým nástupovým variantom

15. Bendíkova cesta, J. Bendík, A. Štolc, 29.3.1958, kl. V, 5 hod., AP/85, K. 1387

16. Páleníčkova cesta, L. Páleníček, M. Laco, 6. 7. 1969, kl. V-

17. Krupitzerov komín, Z. Brüll, A. Krupitzer, J. Novák, J. Lux, Z.Lux, T.Rundfeld, J. Ullmann, M. Winternitz, 14. 7. 1930, kl. V, 4 hod., AP/76, K. 1388, 1. zima: B.Hoftych, J. Novák, M. Turek, 3. 4. 1956

18. Puškášov variant, F. Kele ml., A. Puškáš, 1. 5. 1952, kl. V, 3 hod., AP/83

19. pravdepodobne už J. Mašek, L. Vodháněl, leto 1950, kl. IV, 3 hod., AP/80, K. 1389, popis A. Rapoš, K. Zlatník, 8. 7. 1951, 1. zima: M. Jaškovský, J. Velička, 19. 4. 1956

javora06.jpg (20711 bytes) javora07.jpg (27249 bytes) javora10.jpg (27302 bytes)

20. Jojo, Adámek, Packo, Hromkovič, 5. 10. 1985, kl. VI, 5 hod., 2.leto: P. Jackovič, P. Hámor, 20. 6. 1993

21. Žltý kút, B. Adam, V. Tatarka, 3. 11. 1982, kl. V+, 4 hod., (možno lezené už skôr), 2. leto: P. Jackovič, P. Hámor, 10. 6. 1993

javora08.jpg (34812 bytes) javora09.jpg (19061 bytes)

22. K. Hauschke, K. Doubek, 23. 8. 1962, kl. V+, A1, 6 hod., 2. leto: M. Orolín, Mlčouch, leto 1967, 3. leto: V. Farkaš, M. Neuman, M. Kriššák, leto 1970

23. Septembrová, L. Králiček, J. Lučenič, 22. 9. 1979, kl. V+, A1, 7 hod., 2.leto: M. Krajč, Macek, leto 1979

24. Vlček, Svoboda, leto 1970, kl. V, A1, 4 hod., 2. leto: L. Benešová, V. Tatarka (opis), 17. 9. 1973, 3. leto: S. Lacko, J. Zarkócy s narovnávajúcim variantom, 21. 9. 1973, 1. zima: L. Szabo, V. Beránek, marec 1978

25. Tatarkova cesta, V. Tatarka, Korecký, 6. 4. 1974, kl. V+, A0, 4 hod., 2. leto: I. Čevan, J. Lamačka, V. Paulik, P. Kopernický, 31. 7. 1974, 3.leto : S. Pálešová, J. Milo, L. Králiček, 17. 6. 1976, 1. zima: A. Rössler, M. Záček, 6. 3. 1980, 7 hod., 1. OS: P. Jackovič, Kallo, 3. 9. 1987, kl. VI

javora11.jpg (43128 bytes) javora14.jpg (16933 bytes)

26. Ťažký kút, L. Králiček, J. Milo, 25. 6. 1983, kl. VI, 4,5 hod., 2. leto: F. Hudek, M. Kuchár, august 1983, 3. leto: O. Vincze, J. Sámel, 28. 8. 1984, 1. sólo: P. Jackovič, 2. 7. 1994

27. Cesta Martinčanov, K. Procházka, P. Mizera, august 1971, kl. V, 2.leto: V. Beránek, J. Štelbasky, 20. 5. 1973, 3. leto: V. Slivka, V. Tatarka, 29. 8. 1973, s novvým variantom vľavo, 1. sólo: P. Jackovič, 31. 8. 1988

28. Návraty, L. Králiček, J. Milo, 25. 6. 1983, kl. V+, A0, 5,5 hod., 2. leto: Frič, Karabinoš, 31. 8. 1984, s variantom vľavo poza vežu, kl. V+, A1, 1. sólo: P. Jackovič, 2. 7. 1994, pôvodný smer

javora12.jpg (25067 bytes) javora15.jpg (28831 bytes) javora13.jpg (23580 bytes)

29. Platňami, Mar. Belica, V. Tatarka, 6. 10. 1973, kl. V+, A2, 7 hod., 2. leto: Karafa, Michalik, 18. 8. 1974, s variantom vľavo poza vežu, kl. V+, A1, 3. leto: P. Košík, J. Štefanatný, J. Civlis, 13. 9. 1974, 1. zima: Teplý, Vaníček, 6. 3. 1980, 1. RP: P. Jackovič, D. Viest, 27. 6. 1987, kl. VI

30. Depresia, M. Pelc, L. Páliníček, 24. 10. 1976, kl. IV+, 4 hod., 2. leto: Z. Demján, P. Hargaš, 11. 6. 1977, 1. zima: T. Grajpek, P. Grzesik, P. Kwiek, K. Mosingiewicz, 10. 2. 1980, 2. zima: M. Dorociak, L. Kořínek, 22. 2. 1982

31. Spišská cesta, M. Bušovský, M. Hutlák, 10. 7. 1971, kl. V, A2, 3. leto: M. Kořínková, L. Kořínek, P. Hybner, 4. 9. 1975, 1. RP: M. Pelc s druhom, leto 1978, 2. RP: J. Gurník, L. Sochor, 14. 7. 1979, v súčasnosti sa táto cesta lezie prevažne voľne, kl. V+, mnohí však lezú z 3 štandu priamo nahor, čo je vlastne variant kl. IV

32. Platňami, J. Gurník, Š. Zajac, 29. 5. 1977, kl. IV, 2 hod., 1. zima: L. Kořínek, J. Drahoňovský, 26. 2. 1979, 1. sólo: P. Jackovič, 19. 9. 1993

33. Variant cez biely výlom, P. Barabáš, V. Záhor, V. Zboja, 5. 10. 1980, kl. IV+, 3,5 hod., 1. sólo: P. Jackovič, 4. 7. 1994

Poznámka: Výstup vpravo od Páleníčkovej cesty č.16, označený šípkami, je Tatarkov pokus. Bod na konci čiary označuje najvyššie dosiahnuté miesto. Tento nedokončený výstup necháva Vlado ako typ pre ďalších lezcov. Podľa jeho slov sa jedná vo vrchnej časti o ťažké technické lezenie, ale týmto smerom je možné výstup dokončiť.

javora01.jpg (24619 bytes)
Michal Mondek, Jakub Frinta, 20. 7. 1999, VI-, 5.5 hod., 12 skôb

javora02.jpg (26319 bytes)
I. Ullsperger, J. Koudelka. R. Chládek, 24. 8. 1983, V, 3 hod.

 
 
Horolezectvo | Umelé steny | Ski alpinizmus | Ľadové lezenie
Galéria | Story | Sprievodca | Svet | English version

© 2001 Vladimír Linek & Ján Krempaský