Slovinská expedícia Gyachung Kang 1999

Marko Prezelj

Gyachung Kang je význačný kopec nachádzajúci sa medzi Everestom a Cho Oyu na tibetsko-nepálskej hranici. Je to veľmi atraktívny cieľ, napriek tomu, že má zváštne meno a výšku „iba„ 7952 m. Kopec má totiž vyšších susedov a chýbajúcich 48 metrov do 8000, a preto bol doteraz málo lezený. Na jeho vrchole boli pred nami len 3 expedície z nepálskej strany. My sme boli prví z Tibetu. Na vrchole stálo doteraz 15 ľudí zo 4 krajín.

32000gya.jpg (30567 bytes)
1 – smer výstupu, 2- smer zostupu.
Foto: Marko Prezelj

Vedúci expedície: Andrej Štremfelj, doktor: Žare Guzej, členovia: Marko Prezelj, Marko Čar, Matic Jošt, Peter Mežnar, Tomaž Jakovčič, Janko Meglič, Blaž Navršnik

Čas od 17. 9. do 5. 10. sme strávili presunom z Káthmandú do BC vo výške 5500 m vrátane štrajku pohoničov, čo nás stálo 300 USD a jeden deň.
6. 10. Prvý aklimatizačný výstup urobili Čar, Mežnar, Prezelj, Štremfelj na kopec 6700 m (SV od Siguang Ri a S od Gyachung Kang). V sprievodcovi od J. Kielkowského je tento kopec opísaný ako panenský. Nazvali sme ho Zero Peak. Vystúpili sme naň V stenou a JV hrebeňom a zostúpili V hrebeňom a V stenou. Guzej - 6135 m; Meglič, Jošt – 6270 m;
6. 10. Jakovčič, Jošt, Meglič, Navršnik vystúpili na Zero Peak, 6700 m.
9. 10. Štyri dvojice rozlične zabivakovali pod S stenou Siguang Ri Shar.
10. 10. Meglič a Navršnik začali liezť S stenu Siguang Ri Shar. Navršnik sa vrátil z V hrebeňa 200 m pod vrcholom. Meglič vystúpil na 6998 m vysoký Siguang Ri Shar ako vôbec prvý človek a zostúpil J stranou. Toho istého dňa dosiahli BC. Prezelj so Štremfeljom vyliezli novú cestu v S stene Siguang Ri, ktorá končí vo výške 6660 m blízko sedla medzi Siguang Ri a Siguang Ri Shar. Dvojice Čar-Jošt a Jakovčič-Mežnar vyliezli ďalšiu novú cestu viacej vpravo a pripojili sa k ceste Prezelj – Štremfelj 100 m pod sedlom. Všetci šiesti zabivakovali v sedle vo výške 6550 m.
11. 10. Všetci šiesti sme vyliezli novú cestu na Siguang Ri (7309 m) vo veľmi silnom vetre. Pravdepodobne to bol vôbec druhý výstup na vrchol. Všetci sme sa vrátili do bivaku v sedle.
12. 10. Čar, Prezelj a Štremfelj vyliezli na Siguang Ri Shar zo sedla dlhým traverzom v J stene. Ten istý deň zostúpili do BC. Jakovčič, Jošt a Mežnar zostúpili do BC priamo zo sedla.
15. 10. Po dvoch dňoch oddychu sme sa presunuli pod S stenu Gyachung a postavili tam stany. Vyznačili sme si cestu skalnými mužíkmi a vrátili sa do BC. Potom prišli problémy: Snežilo dlhšie ako 60 hodín, v BC bolo takmer meter nového snehu. Naša kuchyňa a materiálový stan sa zrútili. Došlo nám palivo a vybil sa nám satelitný telefón, batérie boli na nule – preto sme nazvali kopec Zero (nula) Peak. Vedúci expedície odišiel do dediny objednať yaky na 3. novembra.
26. 10. Dvojice Čar-Jošt a Prezelj-Štremfelj vystúpili do ABC, aby mohli nasledujúci deň začať liezť. Večer sa Prezelj a Štremfelj otrávili pri varení plynom (CO, CO2 a plyn). Čar a Jošt ich našli v bezvedomí a zachránili ich. Čar, Jošt, Prezelj a Štremfelj zišli do BC; Jakovčič-Mežnar a Navršnik-Meglič prišli do ABC.
28. 10. Jakovčič-Mežnar a Navršnik-Meglič vyliezli do výšky 6800 m, kde spravili 1. tábor. Počas noci a ráno bol silný vietor. Štvorica zostala v tomto tábore celý deň. Čar-Jošt a Prezelj-Štremfelj vystúpili do ABC.
30. 10. Navršnik a Meglič sa rozhodli zostúpiť do BC, Jakovčič a Mežnar pokračovali v lezení. V najťažších miestach sa istili. Pri zotmení dosiahli ľavú hranu veľkého séraku, kde zabivakovali druhýkrát (7500 m). Čar-Jošt a Prezelj-Štremfelj zatiaľ postavili prvý tábor na tom istom mieste ako ich priatelia.
31. 10. Kvôli veľmi nízkym teplotám a únave, Jakovčič a Mežnar sa vydali na vrchol až o 12:00. Po šiestich hodinách doliezli na vrchol a zostúpili späť k séraku. Čar-Jošt a Prezelj-Štremfelj dosiahli sérak o 15:00.
1. 11. Dvojice Čar-Jošt a Prezelj-Štremfelj vystúpili na vrchol. Počasie bolo takmer ideálne. Po zostupe do druhého tábora sa pridali k dvojici Jakovčič - Mežnar a začali zostupovať do ABC. Kvôli ťažkému lezeniu v strednej časti steny sme zliezali iným variantom a to nezávisle. Pri zotmení boli Jošt, Prezelj a Štremfelj v ABC, Čar a Mežnar boli blízko úpätia steny a Jakovčič tesne pod prvým táborom. V tme sa Mežnar šmykol a po 200 m sa zastavil pod stenou. Našťastie si ho Čar všimol a zalarmoval Jošta, Prezelja a Štremfelja v ABC ako aj doktora Guzeja v BC. Mežnar bol zranený hlavne na hlave, bol v šoku a tiekla mu z nosa krv. Nemohol stáť na nohách, a tak sme ho preniesli mimo miesta pádu sérakov. Doktor bol na ceste do ABC. Postavili sme tu stan, pretože sme ho nemohli niesť do ABC kvôli hlbokému snehu. O polnoci zostúpil Jakovčič bezpečne do ABC.
2. 11. Guzej, Meglič a Navršnik skoro ráno vystúpili do ABC a ďalej k stanu, v ktorom bol zranený Mežnar. Po ošetrení a prijatí liekov bol schopný za pomoci priateľov zostúpiť do BC. Zbalili sme ABC a všetci zostúpili do BC. Jakovčič a Mežnar boli veľmi vyčerpaní a utrpeli omrzliny na nohách. Večer prišli jaky…

Zhodnotenie

Kvôli aklimatizácii sme vyliezli 5 nových ciest na 3 rozličné kopce (2 z nich boli vylezené po prvýkrát). Po silnom snežení sme urobili novú cestu s variantom pri zostupe v S stene Gyachung Kang. Stena je dosť strmá na to, aby množstvo napadnutého snehu zmietli lavíny a silný vietor. Výstup sme začali v silnom vetre, lebo sme už na lepšie počasie nemohli dlhšie čakať.
Gyachung Kang: S stena, Slovinská cesta, prvovýstup, Peter Mežnar a Tomaž Jakovčič 28. – 31. 10 1999 a Marko Čar, Matic Jošt, Marko Prezelj a Andrej Štremfelj 30. 10. – 1. 11. 1999, 2000 m, VI/4.
Siguang Ri Shar: S stena a V hrebeň, Tržičova cesta, prvovýstup, Janko Meglič 10. 10. 1999, 1100 m, IV+/4, zostup J stenou Janko Meglič 10. 10. 1999, 800 m, III/3. J stena, nová cesta, druhý výstup na vrchol, Marko Čar, Marko Prezelj a Andrej Štremfelj 12.10. 1999, 450 m, IV/3.
Siguang Ri: S stena a V hrebeň, nová cesta, Marko Prezelj a Andrej Štremfelj do sedla, ďalej na vrchol tiež Marko Čar, Matic Jošt, Peter Mežnar a Tomaž Jakovčič 10. a 11. 10. 1999, do sedla 650 m - IV/3, nad sedlom 800 m - II/2.
S stena, nová cesta, Marko Čar, Matic Jošt, Tomaž Jakovčič a Peter Mežnar 10. 11.1999, po 550 m sa napojili na cestu Prezelj-Štremfelj, IV/3.
Peak 6700 m (Zero Peak): V stena JV hrebeň, nová cesta a prvovýstup na vrchol, Marko Čar, Peter Mežnar, Marko Prezelj a Andrej Štremfelj 6.10.1999 a Matic Jošt, Blaž Navršnik, Tomaž Jakovčič a Janko Meglič, 7.10.1999, 700 m, III/2.
V hrebeň a V stena, nová cesta pri zostupe, Marko Čar, Peter Mežnar, Marko Prezelj a Andrej Štremfelj 6.10.1999 700 m, III/2.

 
Horolezectvo | Umelé steny | Ski alpinizmus | Ľadové lezenie
Galéria | Story | Sprievodca | Svet | English version

© 2001 Vladimír Linek & Ján Krempaský